Zuid Holland 12x6

Zuid Holland; een 12x6 veldje, verdiept aangelegd met middelijn en strafbalstippen. Een semi waterveld kwaliteit